Write
Projekt med forskningsmiljøer fra 4 danske universiteter
Frem til sommeren 2016 kører Old Friends Industries og ekstern lektor Mirjam Godskesen et innovations- og udviklingsprojekt med 45 forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Målet er at styrke dansk forskning ved at implementere nye innovative skrive-  og videndelingskomeptencer i forskningsmiljøerne på de danske universiteter. Her arbejdes der med udvikling af prototyper med afsæt i forskningskonceptet Material Storylab og NABC-metoden. Jens Larsen er ansvarlig fra Old Friends Industries.