Når konkurrenter bliver venner – historisk projekt
I 3 år har Old Friends været med til at fundraise og facilitere et netværk af 10 efterskoler, som formanden for Efterskoleforeningen Troels Borring kalder for et af de mest unikke projekter i efterskolernes historie. I stedet for at konkurrere har efterskolerne på tværs af bestyrelser, lærere og forstandere videndelt gennem storytelling og brugt hinanden som sparringspartnere for at styrke arbejdet med unge og efterskolen som forretning. Den 7. oktober var der konference  og fest for skolerne på Halvorsminde Efterskole.