De 7 principper i True Storytelling

Få succes med strategier og forandringer gennem arbejde med de 7 principper i strategiværktøjet True Storytelling

2 dages Boot Camp på Sørup Herregaard, Ringsted
Datoer: 25. og 26. januar 2018.

Målgruppe: Ledere og andre, der arbejder med at implementere strategier og facilitere strategiprocesser.

Mød bl.a. Jens Larsen, storyteller og ledelsesrådgiver, Lena Bruun, tidligere leder og udviklingskonsulent i Roskilde Kommune (og udvikler af rockmuseet RAGNAROCK) og David Boje (via Skype), amerikansk professor i storytelling. Konceptet True Storytelling er udviklet af David Boje og Old Friends Industries.

Det får du med fra den 2 dages Boot Camp
Viden om de 7 principper i strategiværktøjet True Storytelling
Træning i at facilitere strategiprocesser med afsæt i de 7 principper
Træning i at bruge de 7 principper som et analyseredskab på strategier og indsatser som ikke fungerer
Udvikling af implementeringsplan med afsæt i de 7 principper for strategi/indsats fra egen organisation
Konkrete True Storytelling værktøjer: spørgeguide, de 7 principper o.a.

Nyt fagligt netværk om strategier og True Storytelling

True Storytelling – et enkelt og fleksibelt strategiværktøj

Forskning viser, at det kun er 25-30% af planlagte forandringer, der implementeres. True Storytelling er en ny metode, der kan styrke ledere og andre med ledelsesansvar i at skabe mening og passion om nye indsatser og strategier. True Storytelling er en metode, du kan bruge til at analysere de udfordringer I står over for I forbindelse med forandringer og implementering af strategier. Men True Storytelling er først og fremmest en brugbar tilgang, der styrker dit autentiske lederskab og evnen til at brænde igennem. Den hjælper dig med at skabe mening og bygge bro mellem krav til dokumentation og den længsel efter mening, der er blandt mange medarbejdere.

Kernen i True Storytelling – 7 perspektiver, der bygger bro fra plan til handling
Kernen i True Storytelling er de 7 principper, som alle tager afsæt i mange års forskning og arbejde med storytelling og strategiarbejde. De 7 principper er perspektiver, der hjælper med at kvalificere strategiimplementering og  forløser innovation.

Princip 1: Du skal opleves som sand og indsatsen som bæredygtig
Princip 2: Engager og skab rum for andres fortællinger
Princip 3: Skab fortællinger med et klart plot, der hjælper med at prioritere
Princip 4: Du skal have timing
Princip 5: Hjælp fortællinger på vej og eksperimenter
Princip 6: Tænk i iscenesættelse
Princip 7: Reflekter over fortællinger og værdier

Rammer og skabelse af et nyt fagligt netværk

Dagene er en inspirerende kombination af korte oplæg, træning, arbejde med egne udfordringer og fortællinger, dialoger og sparring med oplægsholdere og undervisere. Om aftenen café med fortællinger efterfulgt af hygge i Storytellers Inn.

Undervisere – Personerne bag True Storytelling
Jens Larsen
, Old Friends Industries. Jens er forfatter, ledelsesrådgiver og har i mange år arbejdet og rådgivet i at udvikle og implementere strategier og forandringsprojekter.
Lena Bruun, Old Friends Industries. Lena er tidligere leder og udviklingskonsulent i Roskilde Kommune, hvor hun har arbejdet med at udvikle og skabe ejerskab til strategier og projekter bl.a. rockmuseet Ragnarok.
David Boje, amerikansk professor og pioner i arbejdet med storytelling i organisationer.
David Boje er med via Skype.

Pris
8000,- ekskl. moms. Beløbet dækker undervisning, overnatning og forplejning.

Program
Dag 1
True Storytelling og de 7 principper

  • True Storytelling – Hvad, hvorfor, hvordan?
  • De 7 principper
  • Aktuelt strategiarbejde i egen organisation

Dag 2
At facilitere strategiprocesser 

  • De 7 principper i facilitering af strategiprocesser
  • Sparring på udfordringer med implementering
    – dialog og sparring med den amerikanske professor David Boje
  • Tilmelding: info@oldfriendsindustries.com eller telefon 2892 2097 eller 5359 1966