Workshop med fokus på strategiudvikling
Alternative temaer: samarbejde, relationer, innovation, netværksskabelse

Eksempel på strategi-workshop
Ole Jensen, Leder i Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune efter 3 1/2 times strategiworkshop
“Endnu engang mange tak for en særdeles vellykket personalekonference. Old Friends Industries leverede en meget flot og kompetent præstation. Jeg kan tilføje at det til fulde levede op til mine forventninger. På en meget professionel måde havde de lyttet til hvad det var vi gerne ville have i spil og det nåede vi i fælleskab på den korte tid.”

Mål
Med afsæt i jeres vision er målet med strategi-workshoppen at tydeliggøre målet for alle, skabe en strategi der kan nå målet og udvikle ejerskab og engagement blandt medarbejderne.

Program
9:00 – 9:10 Intro til konferencens program og mål
9:10 – 9:30 Kulturstationens vision og strategi – inspirationen fra Ringenes Herre
9:30 – 10:00 Tænketanke med fokus på visionen
10:00 – 10:20 Præsentation af resultater fra visionstænketankene
10:20 – 10:30 Pause
10:30 – 11:30 Tænketanke med atefakter med fokus på strategi(fx identitet, synlighed og brugerdialog)
11:30 – 12:15 Præsentation af resultater/ideer fra strategitænketankene
12:15 – 12:30 Det næste skridt – inspirationen fra Nephew