Vi elsker at udvikle projekter og idéer med vores samarbejdspartnere. Som udgangspunkt skal projektet vi laver sammen være etisk og bæredygtigt. Forstået på den måde, at det skal gøre noget godt for mennesker, gerne unge, men også være bæredygtigt økonomisk og ressourcemæssigt

Vi skal sammen overveje om, vi tror det kan blive et inspirerende og tillidsfuldt samarbejde, der kan glæde begge parter og skabe forandringer og nye muligheder.

Vi udvikler, planlægger, faciliterer, brander og evaluerer med afsæt i de 7 principper i den etiske udviklingsmetode True Storytelling, vi har udviket med den amerikanske professor i storytelling David Boje. Vi lever den metode, fordi den kan håndtere stor kompleksitet.

Vi kommunikerer og udvikler gennem storytelling, da det skaber energi og styrker ejerskabet.