Konferencer, personaledage og tænketanke
3 dage, 1 dag eller 3 timer
Temaer: ledelse, samarbejde, samskabelse, kommunikation, unges overgange o.a.

Vi har igennem årerne udviklet og faciliteret en række konferencer, personaledage og events. Vi er kendetegnet ved at vi har nogle andre vinkler og idéer til, hvordan man gør en en konference eller personaledag underholdende og lærerig. Vi har mulighed for at trække på vores samarbejdspartnere inden for teater, musik og storytelling samt faglige eksperter.

Eksempler på konferencer, personaledage og events som Old Friends Industries har udviklet
americanalead_nordkraft_flyerBioBremen

3 dags lederkonference for 130 efterskoleforstandere
Konferencen blev holdt på Sørup Herregård og temaer var ledelse, venskab, motivation og handlekraft. Vi udviklede konferencen i tæt samarbejde med en planlægningsgruppe. Konferencen var en kombination af samskabelse og oplæg. Vi arbejdede med fortællinger, byggede strategier ud af artefakter, udforskede værdier og gav plads til netværk.

3 timers konference om unge i industri og håndværk
Konferencen blev holdt i Vendsyssel med deltagelse af uddannelsesfolk, erhvervsfolk og politikere. Konferencen var en kombination af 10 minutters oplæg og samskabelse. Målet var at skabe nye netværk og samarbejde.

3 timers personaledag om samarbejde i en stor bank
Arrangementet blev holdt i bankens egne lokaler. Med afsæt i en koncert med et band undersøgte deltagerne, hvad godt samarbejde er. Hvad gør musikere, når de spiller sammen? Kan vi lære noget af det? Derefter blev medarbejderne præsenteret for konceptet relationel koordinering.  7 principper som forskningen viser føre til godt samarbejde.

3 timers tænketanke om musik, fodbold, helte og ledelse
På Bremen Teater og Aalborg Teater har vi i samarbejde med producer Nils Lassen afholdt en række tænketankskoncerter, der med afsæt i deltagernes passioner for fx musik, fodbold, biografier o.a. har undersøgt det personlige lederskab. Christian Stadil fra Hummel har været en af oplægsholderne. Tænketankene har været en kombination af musik, teater, proces og oplæg.

Innovationscamp for EUC og grundskolerne
Holbæk Kommune

Konferencer om unges overgange og sociale kompetencer
Efterskoleforeningen