Implementering af strategier og forandringer i organisationer og kommuner
Få rådgivning og hjælp til fundraising, design, projektledelse, forandringskommukation og evaluering

Kritisk forskning viser, at 70 % af indholdet af de forandringsprojekter organisationer sætter i værk aldrig bliver implementeret. Men forskning viser at evnen til at sætte rammerne, involvere, kommunikere og samskabe er vejen til bæredygtige forandringer.

Eksempler på forandringsprojekter som Old Friends Industries er eller har været en del af:

Case: Bedre trivsel og øget publicering blandt danske forskere
1 1/2 årigt projekt med 48 forskere fra 4 danske universiteter
Der stilles høje krav til danske forskeres skrivning og publicering af forskningsartikler. Old Friends Industries og ekstern lektor Mirjam Godskesen har kørt et innovations- og udviklingsprojekt med 48 forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, RUC og Syddansk Universitet. Målet var at styrke dansk forskning ved at implementere nye innovative skrive-  og videndelingskomeptencer i forskningsmiljøerne på de danske universiteter. Projektet bestod af 10 workshopsdage og individuel og teamcaoching.
Evalueringen af projektet viste at forskerne havde fået bedre trivsel og øget deres skriftlige kompetencer. Derudover er der sat forskellige initiativer igang på i flere af de deltagende forskningsmiljøer. I samarbejde med Mirjam Godskesen.

Case: Styrket kompetencer i samskabelse, tillid og selvledelse blandt kulturmedarbejdere
1 årigt projekt med medarbejdere og ledere fra kulturhuse og biblioteker fra Kultur Valby (Københavns Kommune)
For nogle år siden besluttede Kultur Valby, under Kultur- og Fritidsforvaltningen, at uddelegere mere ansvar til medarbejderne og fjerne ikke værdiskabende kontrolinstanser for at styrke innovationskraften og den tillidsbaserede organisation. For at klæde medarbejderne på til deres nye og mere selvledende rolle designede vi et udviklingsforløb i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere i Kultur Valby og faciliterede det efterfølgende. Forløbet bestod af 2 heldags workshops og 2 halvdags workshops samt facilitering af netværk. Projektet blev fulgt af forskere fra Aalborg Universitet. Projektets overordnede resultat var, at forandringerne var blevet implementeret under udviklingen.

Case: Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere på 11 efterskoler til gavn for unge og lokalsamfundet
3 årigt projekt med Efterskoleforeningen og 11 efterskoler i Vendsyssel
Landdistrikter oplever i de her år en række udfordringer med fraflytning og unge, der falder fra uddannelser. Sideløbende oplever landets efterskoler også udfordringer med dalende elevtal. I samarbejde med Efterskoleforeningen og 11 efterskoler i Vendsyssel har vi designet og faciliterer et udviklingsprojekt, der igennem netværk mellem skolerne og med erhvervsliv og ungdsomsuddannelser skal skabe nye aktiviteter og styrke de sociale kompetencer i landdistrikterne for bl.a. at få flere unge i uddannelse og arbejde og gøre lokalsamfundet mere attraktivt. Projektet er blevet forlænget med 2 år og der er skabt tæt netværk til erhvervsliv og Aalborg Universitet. I samarbejde med JJKompetence.