Coaching og sparring for ledere, medarbejdere og teams
Coachingforløb eller træning af medarbejdernes coachingkompetencer

Coaching kan hjælpe dig som leder, medarbejdere eller dit team med at få ro og finde de rigtige strategier og løsninger på dine eller jeres udfordringer. Det kan både være i forbindelse med karriere og opgaveløsning fx ledelse, projekter o.a., men også i forbindelse med at skabe retning i livet og robusthed  i et komplekst arbejdsliv.

Et coachingforløb – 5 sessioner x 1 time
Et individuelt coachingforløb er på 5 sessioner af en times varighed pr. gang. Omdrejningspunktet for coachingen er, hvad der er væsentlig for dig eller dit team. Coaching skal give mening og skabe værdi både arbejdsmæssigt og menneskeligt.

Kurser i coaching – styrk relationerne, videndeling og dialog med kunder
Vi tilbyder også strategisk kompetenceudvikling i form af kurser i coaching, som kan styrke samarbejdet, opgaveløsningen og udvikling af nye opgaver med samarbejdspartnere og kunder. Vi har mange års erfaring med at undervise i coaching fx uddannelsessektoren og på masteruddannelser i ledelse.

Protreptik
Old Friends Industries er bl.a. medforfatter til coachingbogen “Protreptik – filosofisk coaching i ledelse”
Værdicoaching eller protreptik er utrolig effektfuldt. Founder Jens Larsen er medforfatter til coachingbogen “Protreptik – filosofisk coaching i ledelse” om coaching på værdier i ledelse og livet. De andre forfattere er professor Ole Fogh Kirkeby, Mette Mejlhede og Tobias Dam Hede. Protreptik er metoden på vores lederprogrammer Walk to Explore your Leadership.

Tilgang – coaching og storytelling
Vores coaches er der  først og fremmest  for dig og ikke for en bestemt metode. Vi har alle en bred uddannelse inden for coaching på masterniveau inden for systemisk, kognitiv og protreptisk coaching. Vi inddrager altid fortællinger og storytelling i coachingen, da det er det vi brænder for og har erfaringer med virker. Vi vægter, hvis det giver mening, at dialogen suppleres med arbejde med kreative metoder fx arbejde med artefakter kombineret med storytelling.