Møbelgruppen kopi
Projekt med 4 skoler og EUC i Holbæk Kommune
Unges overgange til erhvervsuddannelserne er en udfordring i mange kommuner. Over de sidste par år har Old Friends Industries udviklet et projekt med 4 skoler i Holbæk Kommune, der har sat fokus på at styrke unges sociale kompetencer og overgange til erhvervsuddannelserne via et valgfag i innovation. Projektet har skabt et stærkt samarbejde med EUC Nordvestsjælland og ført til etableringen af en tænketank af gode kræfter i Holbæk inden for erhvervslivet. uddannelse, politik o..a., der skal samskabe en fælles fortælling, der skal være ledestjerne, så flere unge kan få erhvervsrettede kompetencer i Holbæk. Projektet er finansieret af Fonden for Entreprenørskab og Holbæk Kommune.

IMG_2506
Workshop om at styrke samarbejde mellem afdelinger
Hvordan styrker vi vores samarbejde omkring opgaver? Det var afsættet for en workshop som Old Friends netop har afholdt for en stor bank. Workshoppen, der løb over 4 timer tog afsæt i en akustisk koncert med 4 musikere, hvor deltagerne skulle lade sig inspirere af bandets samarbejde. Derefter blev medarbejdere og ledelse introduceret til det forksningsbaserede samarbejdskoncept Relationel Koordinering og en række cases fra andre virksomheder, der påviste Relationel Koordinerings virkning. Med afsæt i oplægget undersøgte medarbejdere og ledelse, hvad de kan gøre for at styrke deres samarbejde og performance,og hvad de kan gøre for at implementere det værdiskabende samarbejde.


Når konkurrenter bliver venner – historisk projekt
I 3 år har Old Friends været med til at fundraise og facilitere et netværk af 10 efterskoler, som formanden for Efterskoleforeningen Troels Borring kalder for et af de mest unikke projekter i efterskolernes historie. I stedet for at konkurrere har efterskolerne på tværs af bestyrelser, lærere og forstandere videndelt gennem storytelling og brugt hinanden som sparringspartnere for at styrke arbejdet med unge og efterskolen som forretning. Den 7. oktober var der konference  og fest for skolerne på Halvorsminde Efterskole.

BioBremen

“At kunne forbinde mennesker, så de skaber en bevægelse, er en af de vigtigste evner en leder kan have,” fortalte Christian Stadil, da han den 3. september på Bremen Teater talte til en eksklusiv skare af ledere fra bl.a. Novo, Cowi, Horton, Efterskoleforeningen, Ombudsmanden, Gladsaxe og Københavns Kommune. Arrangementet som oldfriendsindustries.com stod bag sammen med Volcano Concepts og Nils Lassen undersøgte, hvordan ledere kan lade sig inspirere af deres helte og af at læse selvbiografier. Efter en time i selskab med Hummels ejer, der skabte debat om lederskabet, arbejdede deltagerne med deres egne helte som spændte fra Charlie Chaplin til Steve Jobs og hørte oplæsninger fra bl.a. “Jeg Zlatan” om den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic.

Write
Projekt med forskningsmiljøer fra 4 danske universiteter
Frem til sommeren 2016 kører Old Friends Industries og ekstern lektor Mirjam Godskesen et innovations- og udviklingsprojekt med 45 forskere fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Målet er at styrke dansk forskning ved at implementere nye innovative skrive-  og videndelingskomeptencer i forskningsmiljøerne på de danske universiteter. Her arbejdes der med udvikling af prototyper med afsæt i forskningskonceptet Material Storylab og NABC-metoden. Jens Larsen er ansvarlig fra Old Friends Industries.

happy_young_people-1920x1080
Projekt med Efterskoleforeningen og 11 efterskoler i Vendsyssel
Hvordan styrker vi unges sociale kompetencer, så de kommer videre i arbejde og uddannelse er temaet for et 2-årigt kompetence- og udviklingsprojekt, vi laver med 11 efterskoler i Nordjylland. Til startkonferencen den 17. september deltager korleder, Louise Adrian, fra fangekoret i Vridsløselille, idrætsforsker Anders Halling, formand for Efterskoleforeningen Troels Borring og lærere og forstandere fra de 11 efterskoler. Old Friends har i samarbejde med JJkompetence og efterskolerne udviklet projektet.

kk-logo

 

Forandringsprojekt i Kulturforvaltningen
I sommeren 2013 startede KulturValby, der bl.a. består af 2 biblioteker, et stort kulturhus og et fablab, et forsknings- og udviklingsprojekt  sammen med Old Friends Industries og Aalborg Universitet Kbh. Målet var at skabe en række konkrete initiativer, der kan skabe endnu mere tillid i organisationen og derigennem styrke innovationen og understøtte de strategiske mål. I dag er der præsenteret en række konkrete tiltag, der skal viderekvalificeres og implementeres. Medarbejderne har fået fortrolighed med innovationværktøjerne prototyping og NABC-modellen samt hvordan de kan inddrage deres personlige passioner (musik, teater, krimier)  i arbejdet med tillid og innovation. Forløbet har fungeret som en pilot for Kultur- og Fritidsforvaltningens arbejde med den tillidsbaserede organisation. Konference om projektet afholdes i marts. Omfanget var 1 heldags workshop og 3 workshops af 3 timer.

11718860388242012

Strategi workshop for 30 medarbejdere i Københavns Kommune
Ole Jensen, Leder i Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune efter 3 1/2 times strategiworkshop

“Endnu engang mange tak for en særdeles vellykket personalekonference. Old Friends Industries leverede en meget flot og kompetent præstation. Jeg kan tilføje at de til fulde levede op til mine forventninger. På en meget professionel måde havde han lyttet til hvad det var vi gerne ville have i spil og det nåede vi i fælleskab på den korte tid.”

Strategi-workshoppen kombinerer forskningsbaserede strategiske redskaber med filmen Ringenes Herre, strategi-erfaringer fra rockbandet Nephew og gamification, der gør workshoppen til en konkurrence, som skaber engagement og arbejdsglæde.

Tænketankskoncert for 25 ledere på Bremen Teater. Vi inviterede 25 ledere og 5 af de bedste americana musikere til en tænketankskoncert på Bremen for at undersøge, hvordan musik kan inspirere ledere. Arrangementets motto var “Brug din passion i dit lederskab” ud fra idéen om, at ledere kan hente inspiration til lederskabet fra det de er passioneret for fx musik og fra deres musikalske helte. Blandt aftenens temaer var bl.a. lederens evne til at skabe den rette stemning i organisationen. Tænketankskoncerterne er et samarbejde mellem Old Friends Industries, Nils Lassen og Volcano Cncepts.