AAEAAQAAAAAAAAhTAAAAJDVmOGRiOTMyLWQzYzQtNGVhNS1hYTZhLTdjMTYyYzUzOWVmMg
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, tidligere kommunaldirektør Claus Juhl fra Struensee & Co og Malene Møller Ruszkai fra Teknik og Miljø i Københavns Kommune og Jens Larsen fra Old Friends Industries var oplægsholdere på det årlige møde for “JUC netværk for offentlig ret, kommunal ret og forvaltningsret” på Axelborg i København. Der var samlet juridske chefer o.a. fra staten og kommuner. Vores oplæg handlede om, hvordan man gennem True Storytelling, der rummer medarbejdernes fortællinger, og fokus på kerneydelsen kan skabe passion og effektivitet sideløbende med målstyring og besparelser.

LAimage (2)

Storytelling-værktøj til forandringsprocesser
Strategiudvikling, fusioner, innovation og ledercoaching. Material Story Lab eller Objekt Teater er en storytelling-metode, som giver nye perspektiver på udviklingsarbejdet og som Old Friends arbejder med.  Her i Los Angeles til Storytelling Konference:  Mike Bonifier fra BigStoryBizz og Disney, forsker Anete Strand fra Aalborg Universitet, der har udviklet værktøjet,  Scott Fischer, professor ved School of Cinema på University of Southern California og Jens Larsen fra Old Friends Industries.

nbtfacade550x310ashx
At handle ud fra værdier i stedet for regler og følelser var temaet på, da Old Friends Industries lavede værdiworkshop med Nørrebro Teater i november. Efter introduktionen til hvorfor arbejde med værdier valgte deltagerne i fællesskab de 4 væsentligste værdier. Det skete med afsæt i egne fortællinger fra teatret. Derefter udfoldede de værdierne og satte handlinger på for, hvad der styrker værdierne og hvad der mindsker dem. Slutproduktet blev et værdikompas, der kan bruges til at navigere efter i dagligdagen. Metodisk arbejdede de med protreptik (Aristoteles)og storytelling.

2-12-2
Nye metoder til Røde Kors bestyrelser

Old Friends samarbejder med Røde Kors om at udvikle nye metoder, der kan kvalificere bestyrelsesarbejdet i Røde Kors lokalafdelinger. Bl.a. ved at inddrage artefakter og storytelling. Samarbejdet er non-profit.

14068372_1136830416356266_6572892566606865150_o
Forsker Bootcamp for forskere fra danske universiteter

Sørup Herregård lagde rammer til en 3 dags Phd Bootcamp for 45 Phd-studerende fra bl.a. CBS, DTU, KU, RUC, SDU og AU. Målet var at styrke danske forskeres produktion af videnskabelige artikler og evne til at skabe netværk. Bootcampen var arrangeret af Old Friends i samarbejde med writeconcept.dk

2Besty2
Professionel bestyrelser styrker efterskoler i Vendsyssel
Siden september 2015 har Old Friends i samarbejde med JJKompetence kørt en bestyrelsesuddannelse for efterskolebestyrelser i Vendsyssel. Der har været fokus på at klæde bestyrelsen på, så den kan styrke efterskolen som forretning og som dannelsesinstitution. Uddannelsen støttes økonomisk af Efterskoleforeningen.

Møbelgruppen kopi
Projekt med 4 skoler og EUC i Holbæk Kommune
Unges overgange til erhvervsuddannelserne er en udfordring i mange kommuner. Over de sidste par år har Old Friends Industries udviklet et projekt med 4 skoler i Holbæk Kommune, der har sat fokus på at styrke unges sociale kompetencer og overgange til erhvervsuddannelserne via et valgfag i innovation. Projektet har skabt et stærkt samarbejde med EUC Nordvestsjælland og ført til etableringen af en tænketank af gode kræfter i Holbæk inden for erhvervslivet. uddannelse, politik o..a., der skal samskabe en fælles fortælling, der skal være ledestjerne, så flere unge kan få erhvervsrettede kompetencer i Holbæk. Projektet er finansieret af Fonden for Entreprenørskab og Holbæk Kommune.

IMG_2506
Workshop om at styrke samarbejde mellem afdelinger
Hvordan styrker vi vores samarbejde omkring opgaver? Det var afsættet for en workshop som Old Friends netop har afholdt for en stor bank. Workshoppen, der løb over 4 timer tog afsæt i en akustisk koncert med 4 musikere, hvor deltagerne skulle lade sig inspirere af bandets samarbejde. Derefter blev medarbejdere og ledelse introduceret til det forksningsbaserede samarbejdskoncept Relationel Koordinering og en række cases fra andre virksomheder, der påviste Relationel Koordinerings virkning. Med afsæt i oplægget undersøgte medarbejdere og ledelse, hvad de kan gøre for at styrke deres samarbejde og performance,og hvad de kan gøre for at implementere det værdiskabende samarbejde.


Når konkurrenter bliver venner – historisk projekt
I 3 år har Old Friends været med til at fundraise og facilitere et netværk af 10 efterskoler, som formanden for Efterskoleforeningen Troels Borring kalder for et af de mest unikke projekter i efterskolernes historie. I stedet for at konkurrere har efterskolerne på tværs af bestyrelser, lærere og forstandere videndelt gennem storytelling og brugt hinanden som sparringspartnere for at styrke arbejdet med unge og efterskolen som forretning. Den 7. oktober var der konference  og fest for skolerne på Halvorsminde Efterskole.

BioBremen

“At kunne forbinde mennesker, så de skaber en bevægelse, er en af de vigtigste evner en leder kan have,” fortalte Christian Stadil, da han den 3. september på Bremen Teater talte til en eksklusiv skare af ledere fra bl.a. Novo, Cowi, Horton, Efterskoleforeningen, Ombudsmanden, Gladsaxe og Københavns Kommune. Arrangementet som oldfriendsindustries.com stod bag sammen med Volcano Concepts og Nils Lassen undersøgte, hvordan ledere kan lade sig inspirere af deres helte og af at læse selvbiografier. Efter en time i selskab med Hummels ejer, der skabte debat om lederskabet, arbejdede deltagerne med deres egne helte som spændte fra Charlie Chaplin til Steve Jobs og hørte oplæsninger fra bl.a. “Jeg Zlatan” om den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovic.